Sessies

CONGRES 27 NOVEMBER, UTRECHT, 14-18 UUR


Plenaire sessie

 1. Fipronil in vogelvlucht
  Opening door Dick Veerman, hoofdredacteur Foodlog (met een media-analyse van de Fipronilcase door Marketingfacts) (14.00-14.10u)
 2. Communicatie en verwarring
  Nabeschouwing door de in de media rond de Fipronil-case bekend geworden toxicologen: prof. Martin van den Berg (UvU, Nederland), prof. Jan Tytgat (KU Leuven, België), en Rob Dortland (voormalig directeur VWA) (14.10-14.35u)
 3. Help de kip!
  ‘Hou op over fipronil, help die luis de stal uit’, vindt journalist Wouter Klootwijk.
  Wat kun je in de praktijk doen tegen bloedluis? Een overzicht van onderzoek en praktijk bij bloedluisbeheersing door Johan Zoons, directeur van Proefboerderij Pluimveehouderij te Geel in België. (14.35-15.00u)


Parallelle Sessies:

Sessie A: Bloedluis: pakketten van middelen voor verschillende situaties

Bloedluis: pakketten van middelen voor verschillende situaties, onder leiding van Rob Dortland
Wat heeft de pluimveehouder aan middelen om bloedluis te voorkomen en te bestrijden? Is dat een adequaat pakket? Zo niet, wat ontbreekt er aan? En wat kunnen we – bedrijfsleven en overheid – daaraan doen?

 1. Opening en inleiding. Door Rob Dortland (15.20-15.30u)
 2. De te overwinnen obstakels voor de introductie van innovaties zoals de Q perch. Door Peter Vingerling, Vencomatic (15.30-15.50u)
 3. Roofmijten als natuurlijke oplossing in de bestrijding van de rode vogelmijt. Door Alejandro Vargas Navarro, Koppert Biological Systems (15.50-16.10u)
 4. De rol van het Ctgb bij middelen tegen bloedluis.  Door Jan Willem Andriessen, College voor de Toelating van Gewasbeschermingsmiddelen en Biociden (Ctgb) (16.10-16.35u)
 5. Samenvatting en formulering van aanbevelingen voor plenaire sessie. Door Rob Dortland (16.35-17.00u)


Sessie B: Risicomanagement: Waar moet het beter en hoe realiseer je dat?

Risicomanagement: Waar moet het beter en hoe realiseer je dat? onder leiding van Dick Veerman
Opereren de pluimveesector en primaire sector in brede zin zelf wel voldoende risicobewust? Schieten de IKB’s te kort? Wat kan er beter? Welke aspecten moeten in ieder geval beter?

 1. Het verschil tussen een regel- en een risicocultuur. Door Dick Veerman (15.20-15.25u)
 2. Hoe is de keten zich vanuit de detailhandel terug aan het organiseren? Door Irene BeersSIM Supply Chain Management, mede namens Ahold Delhaize (15:25-15:45u)
 3. Hoe kan de eierketen zich van vooruit tegen risico’s wapenen? Door Janne van Rooij, Ter Heerdt (15:45-16:05u)
 4. Reacties op Beers en Van Rooij vanuit panel bestaande uit Marc Jansen (CBL en IKB Ei), Merel Langelaar (voorzitter KNMvD), Jeroen van den Hurk (Rabobank), Ankie Maatman (De Heus Diervoeders), Joep Bolwerk (MSD) en Aart de Kruijf (Wethouder Barneveld). (16:05-16:40u)
 5. Samenvatting en formulering van aanbevelingen voor plenaire sessie. Door Dick Veerman (16.40-17.00u)


Sessie C: Voedselveiligheid en wantrouwen: hoe borg je voedselveiligheid bij incidenten en hoe voorkom je wantrouwen?

Voedselveiligheid en wantrouwen: hoe borg je voedselveiligheid bij incidenten en hoe voorkom je wantrouwen? onder leiding van Simone Hertzberger.

 1. Het verschil tussen handhaven en een crisis managen. Door Simone Hertzberger (15.20-15.30u)
 2. Signalering en communicatie: onmisbare elementen voor een geïntegreerde risico- en calamiteitenbeheersing in de diervoederketen. Door Frank Gort, SecureFeed (15.30-15.55u)
 3. Wat hebben LTO Pluimveehouderij over risicomanagement geleerd door de fipronil-case? Door Eric Hubers, LTO Nederland (15.55-16.10u)
 4. De introductie van een nieuw diergeneesmiddel. Door Marien Jansen, MSD (16.10-16.30u)
 5. Samenvatting en formulering van aanbevelingen voor plenaire sessie. Door Simone Hertzberger (16.30-17.00u)


Plenaire afsluiting

Plenaire sessie (17.05-17.30): terugkoppeling met impressies en resultaten uit de parallelle sessies. De sessieleiders presenteren een concrete actie-agenda:

 1. Actiepunten voor de ontwikkeling van effectieve taktieken om bloedluis te voorkomen en buiten te houden
 2. Actiepunten voor adequaat risicobewust optreden in de keten en benoemen rollen tussen de ketenpartners
 3. Actiepunten voor een minder verwarrend management van incidenten

Hoofdsponsors

Sponsors

Mediapartners