Plenaire sessie

  1. Fipronil in vogelvlucht
   Opening door Dick Veerman, hoofdredacteur Foodlog (met een media-analyse van de Fipronilcase door Marketingfacts) (14.00-14.10u)
  2. Communicatie en verwarring
   Nabeschouwing door de in de media rond de Fipronil-case bekend geworden toxicologen: prof. Martin van den Berg (UvU, Nederland), prof. Jan Tytgat (KU Leuven, België), en Rob Dortland (voormalig directeur VWA) (14.10-14.35u)
  3. Help de kip!
   ‘Hou op over fipronil, help die luis de stal uit’, vindt journalist Wouter Klootwijk.
   Wat kun je in de praktijk doen tegen bloedluis? Een overzicht van onderzoek en praktijk bij bloedluisbeheersing door Johan Zoons, directeur van Proefboerderij Pluimveehouderij te Geel in België. (14.35-15.00u)