Sprekers

CONGRES 27 NOVEMBER, UTRECHT, 14-18 UUR


 • Rob Dortland

  Rob Dortland

  Moderator deelsessie A: Bloedluis: pakketten van middelen voor verschillende situaties.

  Presentatie

  Conclusies en aanbevelingen sessie A

  Rob Dortland (1948) is consultant en interim-manager. Verder vervult hij diverse toezichthoudende functies, waaronder die van voorzitter van het dagelijks bestuur van Skal Biocontrole. Van origine is hij chemicus/microbioloog/toxicoloog (LU Wageningen) en hij bekleedde diverse functies bij de Rijksoverheid. Zo was hij directeur Voeding, Gezondheidsbescherming en Preventie bij het ministerie van Volksgezondheid en directeur Uitvoering en tevens plv inspecteur-generaal bij de Voedsel en Waren Autoriteit (voorloper van de NVWA). Voor het ministerie van VROM was hij actief in diverse werkgroepen van het College Toelating Bestrijdingsmiddelen, de voorloper van de Ctgb.


 • Dick Veerman

  Dick Veerman

  Moderator deelsessie B: Risicomanagement: Waar moet het beter en hoe realiseer je dat?

  Conclusies en aanbevelingen Sessie B

  Dick Veerman is hoofdredacteur van Foodlog. Hij werkte, na studies Romaanse Talen en Wijsbegeerte, jarenlang als adviseur op het gebied van strategie en marketing. In 2005 richtte hij Foodlog op. Dick vindt het belangrijk dat meer mensen weten welke rol de productie, verwerking en verkoop van voedsel voor - of juist tégen - onze belangen kunnen spelen. Foodlog ziet hij als de plek waar de ‘de strategische conversatie’ van de maatschappij over de toekomst van voedsel en voeding in de 21e eeuw kan plaatsvinden. Ook praktische bijdragen aan de verbetering van de voedselproductie schuwt hij niet.


 • Simone Hertzberger

  Simone Hertzberger

  Moderator deelsessie C: Voedselveiligheid en wantrouwen: hoe borg je voedselveiligheid bij incidenten en hoe voorkom je wantrouwen?

  Presentatie

  Conclusies en aanbevelingen sessie C

  Simone Hertzberger is hoofdredacteur Voedselveiligheid/VMT Digitaal en Print. Ze studeerde diergeneeskunde aan de Universiteit van Utrecht. Hertzberger was hoofd van het microbiologisch laboratorium van de Keuringsdienst van Waren in Haarlem en promoveerde op het proefschrift: ‘Door voedsel overgedragen ziekten van microbiële oorsprong’. Ze was hoofd kwaliteit van de Vers Vleesgroep van Ahold, hoofd Kwaliteit en Productduurzaamheid voor Ahold Europa en Senior Director Product Integrity Topics voor Albert Heijn. Hertzberger adviseerde het management van Albert Heijn en Ahold over strategie ten aanzien van veiligheid, gezondheid en duurzaamheid in relatie tot producten.


 • Jan Tytgat

  Jan Tytgat

  Plenaire sessie: Communicatie en verwarring, een nabeschouwing

  Prof. Jan Tytgat is hoogleraar Toxicologie en hoofd van het Laboratorium voor Toxicologie en Farmacologie van de KU Leuven. Hij is Bachelor en Master in de Farmaceutische Wetenschappen en behaalde een doctoraat in de Fysiologie aan de Medische Faculteit van de KU Leuven. Tytgat onderwijst toxicologie in de Faculteit Geneeskunde, Farmaceutische Wetenschappen en Bio-ingenieurswetenschappen en ook zijn onderzoek strekt zich over deze verschillende faculteiten uit. Hij is een veelgevraagde spreker voor nationale en internationale lezingen, is lid van verscheidene wetenschappelijke verenigingen en redactieraden en treedt op als consultant voor bedrijven in de farmaceutische en biotech-sector.

  Communicatie en verwarring

  Jan Tytgat was veelvuldig te horen in de media over  de Fipronil-case. Samen met zijn Nederlandse collega Martin van den Berg geeft hij een nabeschouwing: wat leidde tot de verwarring in de fipronil-crisis? Waarom hanteerden Nederland, België en Duitsland verschillende normen? Wat was de rol van de overheid en de NVWA en welke lessen kunnen we uit deze crisis leren?


 • Johan Zoons

  Johan Zoons

  Plenaire sessie: Help de kip! Wat kun je in de praktijk doen tegen bloedluis?

  Johans Zoons studeerde af als landbouwingenieur aan de Katholieke Universiteit Leuven. Sinds 1991 is hij verbonden aan de provincie Antwerpen. Hij startte als praktijkonderzoeker pluimvee en sinds 2003 is Zoons directeur van het Proefbedrijf Pluimveehouderij.

  Bestrijding van bloedluis

  Het Proefbedrijf Pluimveehouderij doet onderzoek naar het houden van vleeskuikens en leghennen in gecontroleerde omstandigheden. De proefboerderij is inmiddels gegroeid tot een praktijkonderzoeksinstelling met 20 persooneelsleden. De legkippenstal heeft een capaciteit van 31.000 leghennen, verdeeld over 4 proefafdelingen, met aparte instellingen voor voer, water en klimaat. Johan Zoons geeft u een overzicht van onderzoek en resultaten rond de bestrijding van bloedluis.


 • Peter Vingerling

  Peter Vingerling

  Deelsessie A: De te overwinnen obstakels voor de introductie van innovaties zoals de Q perch.

  Presentatie

  Peter Vingerling is Directeur Corporate Affairs bij Vencomatic Group. Vencomatic Group is gespecialiseerd in innovatieve, diervriendelijke stalsystemen. Vingerling is verantwoordelijk voor alle contacten met industrie, NGO’s, Overheid en Politiek. Tussen 2012 en 2015 deed hij de verkoopactiviteiten van Vencomatic, Prinzen, Agro Supply en Rondeel. Daarvoor was Vingerling beleidsmaker voor de Dierenbescherming en Consultant bij T&S Consultant in onder andere dierwelzijn en duurzaamheid voor klanten zoals Vion Food Group en het ministerie van Landbouw.

  De introductie van de Q perch.

  Een van de dier- en milieuvriendelijke concepten van Vencomatic is de Q perch. Deze succesvol gebleken innovatie is een paddenstoelvormige zitstok die door zijn vorm meer grip geeft voor de hen. Door een betere drukverdeling ontlast de Q perch de voetzolen. Twee minuscule stroomdraadjes doden de bloedluis voordat zij de kippen kunnen bereiken. Vencomatic stuitte bij de introductie op zaken zoals gebrek aan maatschappelijke en politieke interesse en de te hoge investeringskosten voor de boer. Peter Vingerling gaat in op de resultaten van onderzoeken tijdens de ontwikkeling van de Q perch, op de werking in de praktijk en op de te overwinnen obstakels voor de introductie.


 • Alejandro Vargas Navarro

  Alejandro Vargas Navarro

  Deelsessie A: Roofmijten als natuurlijke oplossing in de bestrijding van de rode vogelmijt.

  Presentatie

  Alejandro Vargas Navarro haalde zowel zijn BSc als MSc Biology in Wageningen met een specialisatie in biologische controle van insecten. Hierna is hij aan de slag gegaan als technisch consultant bij APPI. Hij houdt zich bezig met de overdracht van kennis over de biologische bestrijding van verschillende plaaginsecten in de veesector naar het veld. Ook gaat hij regelmatig langs bij pluimveebedrijven in Nederland, Frankrijk en Engeland om de situatie te beoordelen en de aanpak van rode vogelmijten met roofmijten te optimaliseren. Innovatie van de huidige plaagbeheersingsstrategieën van de rode vogelmijt heeft zijn bijzondere interesse. In zijn vrije tijd zet hij zich in voor de Jeugdbond voor Natuur en Milieu studie, waar het doel is om jongeren te interesseren voor biodiversiteit.

  Roofmijten als oplossing

  Koppert Biological Systems is 50 jaar actief als producent van biologische oplossingen in de tuinbouw. Voor Koppert anno 2017 vormen de natuurlijke vijanden van plaaginsecten zoals spint een belangrijke basis vanaf dag één. Met het doel om ook de veesector te helpen in het vinden van biologische oplossingen werd in 2013 APPI (Agence de Protection Par les Insects) opgericht als dochteronderneming van Koppert. Biologische bestrijding van de rode vogelmijt is één van de belangrijkste producten van APPI. Navarro gaat dieper in op het gebruik en de effectiviteit van roofmijten.


 • Jan Willem Andriessen

  Jan Willem Andriessen

  Deelsessie A: Rol van het Ctgb in de bloedluisbestrijding.

  Presentatie

  Jan Willem Andriessen (1958) is beleidsmedewerker biociden bij het College voor de Toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb). Hij is opgeleid in de milieuhygiëne en toxicologie aan de Wageningen Universiteit. Sinds 1996 is hij werkzaam bij het Ctgb, waarvan al 20 jaar in de regulering en toelating van biociden.

  Rol van het Ctgb in de bloedluisbestrijding

  Het Ctgb (College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden) is de instantie in Nederland die biociden toelaat die gebruikt kunnen worden voor de bestrijding van vogelmijten in pluimveestallen. Jan Willem Andriessen legt uit wat het Ctgb wel en niet doet. Hij zal specifiek ingaan op de volgende vragen: op welke manier kan voldaan worden aan die biocidenregelgeving? Hoe verhoudt de biocidenregelgeving zich tot de Verordening inzake biologische productie? Hoe zit het met diergeneesmiddelen tegen vogelmijten? Wat kost het om een toelating voor een biocide aan te vragen en hoe lang duurt dat? En wie moet dat dan doen? Andriessen laat zien hoe het beoordelingskader voor toelatingen van producten voor de bestrijding van bloedluis/vogelmijt functioneert.


 • Irene Beers

  Irene Beers

  Deelsessie B: Hoe is de keten zich vanuit de detailhandel terug aan het organiseren?

  Voor meer informatie: ibeers[at]simsupplychain.com

  Irene Beers is hoofd kennis en innovatie bij Supply Chain Information Management (SIM). SIM brengt voor retailers, handelaren en producenten ketens in kaart door gegevens van hun leveranciers te verzamelen, verifiëren en valideren. Het SIM-team plaatst de verzamelde informatie in een context van ketenrisico’s. SIM is met name actief op het gebied van voedselveiligheid, social compliance, milieurisico’s en dierenwelzijn. Irene is onder andere verantwoordelijk voor de advisering van klanten hoe zij de risico’s in hun keten kunnen borgen en voor training van hun kwaliteits-, inkoop- en MVO-medewerkers.


 • Janne van Rooij

  Janne van Rooij

  Deelsessie B: Hoe kan de eierketen zich van vooruit tegen risico’s wapenen?

  Presentatie

  Janne van Rooij is Product en Projectmaneger bij Ter Heerdt. Ter Heerdt Kuikens en Hennen is een familiebedrijf en specialist en leverancier van kuikens en jonge hennen voor de legpluimveesector. Van Rooij studeerde Dier en Veehouderij aan de HAS Den Bosch en Animal Sciences aan de Wageningen Universiteit. Na 2 jaar pluimvee-onderzoek aan de North Carolina State University en een baan als pluimveespecialist bij ABZ Diervoeding, startte ze 4,5 jaar geleden bij Ter Heerdt. Daar houdt ze zich bezig met uiteenlopende projecten: onbehandelde hennen, opfokmanagement, technische dataverzameling en kwaliteitwaarborging.

  Hoe kan de eierketen zich van vooruit tegen risico’s wapenen?

  De ketting is zo sterk als de zwakste schakel. Dit geldt ook voor de voedselketen waarin de eerste schakels bepalend kunnen zijn voor het eindproduct. Ter Heerdt is een broederij die zich bezig houdt met de eerste schakels binnen het productieproces van het ei. Goede hygiëne, standaardisatie met duidelijke productieprotocollen en geregelde audits zijn essentieel om dierwelzijn en voedselveiligheid te waarborgen. Je zou zeggen appeltje eitje! Maar verschillende schakels betekent vele transporten tussen verschillende bedrijven met verschillende bedrijfsmanagers. Zijn zij er allen van bewust dat zij voedsel produceren? Hoe gaat Ter Heerdt hier in de praktijk mee om?


 • Marc Jansen

  Marc Jansen

  Deelsessie B: Reactie op voor- en achterwaartse integratie van informatie en risicobeperkende diermanagementmethoden.

  Marc Jansen is directeur van het Centraal Bureau Levensmiddelenhandel. Het CBL behartigt de collectieve belangen van de supermarktbranche en food service bedrijven. De koepel richt zich daarbij op thema’s als voedselveiligheid, duurzaamheid en gezondheid. Jansen studeerde Rundveehouderij op de Agrarische Hogeschool Dronten en Agrarische Economie aan de Wageningen Universiteit. Daarna was hij Adjunct secretaris bij het Gemeenschappelijk Zuivelsecretariaat en beleidswerker Veehouderij bij LTO Nederland. Sinds 2002 werkt hij als directeur bij het CBL.


 • Merel Langelaar

  Merel Langelaar

  Deelsessie B: Reactie op voor- en achterwaartse integratie van informatie en risicobeperkende diermanagementmethoden.

  Merel Langelaar is directeur van de KNMvD. De KNMvD is de beroepsorganisatie van dierenartsen in Nederland. De organisatie behartigt de belangen en bevordert de professionele ontplooiing van dierenartsen. Langenaar studeerde diergeneeskunde aan de Universiteit van Utrecht en promoveerde daar bij de vakgroep Immunologie. Ze deed een postdoctoraal onderzoek bij het RIVM naar zoönosen. Langenaar is werkzaam als coördinerend specialistisch senior inspecteur bij de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ). Ze startte als voorzitter van de groep GKZ (gezondheids- en kwaliteitszorg) bij de KNMvD en is sinds 2015 directeur.


 • Frank Gort

  Frank Gort

  Deelsessie C: Signalering en communicatie: onmisbare elementen voor een geïntegreerde risico- en calamiteitenbeheersing in de diervoederketen.

  Presentatie

  Frank Gort is programma manager Producten van SecureFeed. De stichting SecureFeed, opgericht in 2014 op initiatief van diverse brancheorganisaties in de diervoedersector (Nevedi, Hisfa) en NZO naar aanleiding van voedsel-/voederincidenten in 2013, beheert voor haar 400 deelnemers (diervoederbedrijven) een bovenwettelijk borgingssysteem voor voeder- en voedselveiligheid en –integriteit. Voor de oprichting van SecureFeed was Gort werkzaam als senior beleidsmedewerker bij rechtsvoorganger TRUST FEED en het Productschap Diervoeder, als consultant bij Schouten Advies en als kwaliteitsmanager bij diverse diervoeder- en levensmiddelenbedrijven.

  Signalering en communicatie

  Met enige regelmaat worden productieketens (food en feed) opgeschrikt door incidenten. Niet zelden blijkt er achteraf sprake te zijn van signalen die over het hoofd zijn gezien of niet naar waarde zijn geschat. Maar signalen naar waarde weten te schatten is slechts de eerste stap in een geïntegreerde aanpak om risico’s te beheersing en calamiteiten te voorkomen. Frank Gort zal laten zien hoe SecureFeed signalen tot een integraal onderdeel van haar borgingssysteem heeft gemaakt.


 • Eric Hubers

  Eric Hubers

  Deelsessie C: Wat heeft de pluimveehouderij van de Fipronil-affaire geleerd?

  Presentatie

  Eric Hubers is voorzitter van de landelijke vakgroep Pluimveehouderij LTO. Hij heeft een pluimveebedrijf in Ysselsteyn met 150.000 leghennen (scharrel en vrije uitloop). Hubers volgde diverse opleidingen en cursussen waaronder Middelbaar Kader Pluimvee (IPC Dier), Economische Vorming Toekomstige Ondernemers en de bestuurdersgang aan Nice-Neyenrode. Hij is bestuurslid van de Stichting Blij met een Ei, die voorlichting geeft over legpluimveehouderij in Nederland en de dialoog tussen producent en consument stimuleert.

  Wat heeft de pluimveehouderij van de Fipronil-affaire geleerd?

  Eric Hubers presenteert de ervaringen en lessen van de hete zomer en herfst die de Fipronilcrisis hem bezorgde.


 • Marien Jansen

  Marien Jansen

  Deelsessie C: De introductie van een nieuw diergeneesmiddel

  Presentatie

  Marien Jansen is poultry business manager pluimvee bij MSD Animal Health in Boxmeer. MSD levert vanuit een sterke research- en kennisbasis vaccins, farmaceutische producten, diensten en praktische hulpmiddelen die de gezondheid van dieren verbeteren, de volksgezondheid beschermen, de kwaliteit van samenleven tussen mens en huisdier helpen verbeteren en die een duurzame en kwalitatieve voedselvoorziening waarborgen. Jansen studeerde bedrijfskunde aan de Agrarische Hogeschool in Dronten en marketing en productmanagement aan Cranfield University in Engeland.

  De introductie van een nieuw diergeneesmiddel

  Marien Jansen bespreekt de uitdagingen die er nu zijn om een nieuw diergeneesmiddel ter bestrijding van vogelmijt te introduceren.

 • Hoofdsponsors

  Sponsors

  Mediapartners